HOA SEN PHARMACY:
Chào mừng bạn ghé thăm website của CÔNG TY DƯỢC PHẨM HOA SEN - Địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Xá - TP Nam Ðịnh. ÐT: 0350 3 671 145. Fax: 0350 3 676 823

 Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen cần tuyển Dược sĩ phụ trách sản xuất. Lương thưởng hấp dẫn, các chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Chi tiết
05/01/2017
 Tiếp nhận đơn hàng của Khách hàng và Nhân viên bán hàng. Dự trù hàng. Giao tiếp, làm cầu nối giữa khách hàng, nhân viên bán hàng với bộ phận kinh doanh.
Chi tiết
08/07/2016

 Lập kế hoạch PR, viết bài trên báo mạng, báo giấy cho từng giai đoạn. Tham gia định hướng nội dung và viết bài marketing cho mảng marketing online của công ty.

Chi tiết
30/11/2015
Phụ trách chuyên môn các sản phẩm của công ty.  Tư vấn, giải đáp và hướng dẫn khách hàng dùng thuốc có hiệu quả.  Chăm sóc khách hàng
Chi tiết
10/09/2015
Tiếp nhận đơn hàng của Khách hàng và Nhân viên bán hàng. Dự trù hàng. Giao tiếp, làm cầu nối giữa khách hàng, nhân viên bán hàng với bộ phận kinh doanh.
Chi tiết
04/09/2015
 Tiếp nhận đơn hàng của Khách hàng và Nhân viên bán hàng. Dự trù hàng. Giao tiếp, làm cầu nối giữa khách hàng, nhân viên bán hàng với bộ phận kinh doanh.

Chi tiết
17/06/2015
 Lập kế hoạch PR, viết bài trên báo mạng, báo giấy cho từng giai đoạn.  Tham gia định hướng nội dung và viết bài PR cho mảng marketing online của công ty. Quản trị website công ty và sản phẩm...

 

Chi tiết
17/06/2015
Triển khai hệ thống bán hàng trên địa bàn được giao (mỗi địa bàn gồm từ 3-5 tỉnh).  Xây dựng tuyến bán hàng cho TDV, tổ chức phủ hàng trên địa bàn. Quản lý, giám sát, đôn đốc TDV tiếp thị, bán hàng, thu tiền đúng qui định của Công ty 

Chi tiết
17/06/2015
Trang: