Tuyển dụng

Tuyển dụng trình dược viên Hải Dương, Hòa Bình (Hạn nộp hồ sơ 15/04/2018)

Tuyển dụng trình dược viên Hải Dương, Hòa Bình (Hạn nộp hồ sơ 15/04/2018)

Tiếp nhận đơn hàng của Khách hàng và Nhân viên bán hàng. Dự trù hàng. Giao tiếp, làm cầu nối giữa khách hàng, nhân viên bán hàng với bộ phận kinh doanh.

Xem tiếp

04/04/2018 | 11:55

Tuyển dụng trình dược viên Hà Nội (Hạn nộp hồ sơ 30/08/2017)

Tuyển dụng trình dược viên Hà Nội (Hạn nộp hồ sơ 30/08/2017)

Tiếp nhận đơn hàng của Khách hàng và Nhân viên bán hàng. Dự trù hàng. Giao tiếp, làm cầu nối giữa khách hàng, nhân viên bán hàng với bộ phận kinh doanh.

Xem tiếp

28/06/2017 | 14:26

Tuyển dược sĩ đại học phụ trách kinh doanh tại TP. Phủ lý - Hà Nam (Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017)

Tuyển dược sĩ đại học phụ trách kinh doanh tại TP. Phủ lý - Hà Nam (Hạn nộp hồ sơ 30/4/2017)

 Nam, có bằng Dược sĩ Đại học hệ chính qui, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực tế tại các vị trí tương đương.

Xem tiếp

28/03/2017 | 14:24

Tuyển dụng Dược sỹ phụ trách sản xuất (Hạn hồ sơ 30/01/2017)

Tuyển dụng Dược sỹ phụ trách sản xuất (Hạn hồ sơ 30/01/2017)

Công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen cần tuyển Dược sĩ phụ trách sản xuất.

Xem tiếp

28/01/2017 | 14:21

Kết nối với chúng tôi
1900636416

1900636416

Hotline tư vấn sức khỏe thông tin sản phẩm

02437836379

02437836379

Liên hệ công ty ĐT&TM Hoa Sen chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

028 7309 0368

028 7309 0368

Liên hệ công ty ĐT&TM Hoa Sen - Hà Nội

02283671145

02283671145

Liên hệ công ty TNHH dược phẩm Hoa Sen - Nam Định